Program „Mewa” wspiera inwestycje fotowoltaiczne w Szczecinie

22 stycznia 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych prowadzących do zamiany ogrzewania węglowego na proekologiczne, a więc również z wykorzystaniem mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy i osoby prawne będące właścicielami/posiadające tytuł do lokali mieszkalnych w Szczecinie.

Dofinansowanie jakie może otrzymać Beneficjent to maksymalnie 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000,00 zł. W przypadku zadania zrealizowanego przez Wspólnoty Mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych dotacja będzie udzielona w wysokości do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny. Istotne, że okres kwalifikowalności kosztów biegnie od 01.01.2015 r.

Więcej: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131133.asp

Jeśli posiadasz nieruchomość kwalifikującą się do objęcia wsparciem i masz pytania jak można wykorzystać rozwiązania fotowoltaiczne do przejścia na ogrzewanie ekologiczne, skontaktuj się z naszym doradcą -> przejście do strony „Kontakt”