RCEm – rynkowa cena energii za luty

Operator Informacji Rynku Energii (OIRE) publikuje rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej, o której mowa w art. 4b ust. 6 ustawy o OZE. RCEmm. Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej za miesiąc luty wyniosła 324,25 zł/MWh.

System rozliczeń net metering 

System rozliczeń net metering (czasem również nazywany „netto rozliczeniem”) to mechanizm, który umożliwia właścicielom instalacji produkujących energię elektryczną, sprzedaż nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej. W ramach net metering, gdy instalacja generuje więcej energii niż jest potrzebne w danym momencie w budynku, nadmiar jest przesyłany do sieci elektroenergetycznej. Licznik rejestruje zarówno zużycie energii elektrycznej z sieci, jak i nadwyżkę energii wytworzonej przez instalację. Nadwyżka zwracana jest do sieci, a licznik rejestruje ten nadmiar jako kredyt. W przypadku, gdy instalacja nie wytwarza wystarczająco energii (na przykład w nocy), energia jest pobierana z sieci, a kredyt z nadwyżki jest wykorzystywany w celu pokrycia tego zużycia. Ostateczny rachunek za energię elektryczną jest oparty na różnicy między wytworzonym a zużytym prądem.
Rynkowa miesięczna cena energii (1)