Dotacje dla prądu i ciepła z fotowoltaiki w województwie zachodniopomorskim

Z początkiem 2020 roku w województwie zachodniopomorskim ogłoszono konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działania 2.1 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł”.

Wsparcie można uzyskać na budowę, rozbudowę, modernizację jednostek OZE wytwarzających energię elektryczną i/ lub cieplną, w oparciu m.in. o energię słoneczną, w tym na niezbędne przyłącza do sieci dystrybucyjnych.

Program kierowany jest m.in. do przedsiębiorców, samorządów, instytucji, spółdzielni, grup producentów rolnych czy wspólnot mieszkaniowych. Wymogi dotyczą między innymi maksymalnej mocy jednostki – dla energii słonecznej do 2 MW. Dofinansowanie może sięgnąć 85% kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków do konkursu potrwa do 28 lutego br.

Więcej: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/210-zwiekszenie-wykorzystania-odnawialnych-zrodel-1\