Nowelizacja ustawy OZE – nowe przepisy

„Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw” – poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

 

Głównym celem tej ustawy jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym zużyciu energii brutto. Nowa ustawa promuje rozwój klastrów energetycznych i wprowadza ułatwienia w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych. Nowelizacja zwalnia z pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW. To oznacza, że mikroinstalacje OZE będą mogły osiągać moc 150 kW. Dotychczas, zwolnienie z pozwolenia na budowę obowiązywało dla systemów OZE o mocy nieprzekraczającej 50 kW.

 

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.