Mój Prąd 4.0 – ruszyła kolejna edycja programu dofinansowań do fotowoltaiki.

Od 15.04.2022 trwa nabór wniosków do kolejnej edycji programu Mój Prąd. Maksymalna kwota dotacji w tejk edycji wynosi aż 20 500 zł.

Mój Prąd 2021 – kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania?

Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy rozliczają się z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w systemie net-billingu.

Jakich inwestycji dotyczy koszt kwalifikowany?

Koszt kwalifikowany dotyczy:

  • zakupu, transportu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz
  • zakupu, transportu i montażu urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.

Ile wynosi dofinansowanie w najnowszej edycji programu?

W ramach programu Mój Prąd 4.0 beneficjenci decydujący się  jedynie fotowoltaikę będą mogli otrzymać dotację w wysokości do 4 tys. zł. Beneficjenci, którzy dodatkowo zdecydowali się na zakup magazynu energii mogą otrzymać dodatkowe 7,5 dotacji, a zakup systemu do zarządzania zmagazynową energią to kolejne 3000 zł.

Jakie są terminy naboru wniosków do programu Mój Prąd?

Nabór wniosków w czwartej edycji programu Mój Prąd trwa od 15.04.2022 r. do 22.12.2022. r. lub do wyczerpania alokacji środków

Czy dotację z programu Mój Prąd można łączyć z ulgą termomodernizacyjną? 

Dotacje w ramach programu Mój Prąd można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Kwota odliczenia od podatku powinna zostać pomniejszona o wartość dofinansowania przyznaną w ramach programu Mój Prąd.