Mój Prąd 4.0 – Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Od 15.04.2022 trwa nabór wniosków do kolejnej edycji programu Mój Prąd. Maksymalna kwota dotacji w tej edycji wynosi aż 23 000 zł.

Mój Prąd 2021 – kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania?

Nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Jakich inwestycji dotyczy koszt kwalifikowany?

Koszt kwalifikowany dotyczy:

  • zakupu, transportu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz
  • zakupu, transportu i montażu urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.

Ile wynosi dofinansowanie w najnowszej edycji programu?

W ramach programu Mój Prąd 4.0 beneficjenci decydujący się jedynie na fotowoltaikę będą mogli otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 6 tys. zł. Beneficjenci, którzy dodatkowo zdecydowali się na zakup magazynu energii mogą otrzymać dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł.

Jakie są terminy naboru wniosków do programu Mój Prąd?

Nabór wniosków w czwartej edycji programu Mój Prąd trwa od 15.04.2022 r. do 31.03.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Czy dotację z programu Mój Prąd można łączyć z ulgą termomodernizacyjną? 

Dotacje w ramach programu Mój Prąd można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Kwota odliczenia od podatku powinna zostać pomniejszona o wartość dofinansowania przyznaną w ramach programu Mój Prąd.