Kolejna edycja Mojego Prądu już w pierwszym kwartale 2022 roku.

Trzecia edycja Mojego Prądu zbliża się ku końcowi. Do rozdysponowania została niewielka część dotacji, która ma szanse trafić do zaledwie kilkunastu tysięcy potencjalnych prosumentów. Jednocześnie ruszyły prace nad kolejną, czwartą już odsłoną programu dofinansowań fotowoltaiki.

Mój Prąd 3.0 – ile wyniósł budżet programu?

Już blisko 500 prosumentów otrzymało dotacje na domową fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd, który funkcjonuje od 2019 roku. W najnowszej, trzeciej już edycji, z programu skorzystało 155,6 tys. prosumentów, którzy otrzymali dotacje o wartości 466,68 mln zł łącznie. Budżet trzeciej edycji programu wynosi 531 mln i Fundusz nie planuje jego zwiększenia.

Mój Prąd 4.0 – na kiedy planowana jest kolejna edycja programu dofinansowań?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już pracuje nad kolejną, czwartą odsłoną programu. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku.

Mój Prąd 4.0 – czego będzie dotyczyło dofinansowanie?

Przedstawiciele Funduszu zapowiedzieli, że w kolejnej edycji programu dofinansowanie obejmie już nie tylko instalacje fotwoltaiczne – tak jak to było do tej pory – ale również urządzenia służące zwiększeniu autokonsumpcji wyprodukowanej energii tj. magazyny energii elektrycznej, ciepła i chłodu, ale również domowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Ile będzie wynosił budżet czwartej edycji programu Mój Prąd?

NFOŚiGW nie podało informacji o przewidywanym budżecie kolejnej edycji programu. Przedstawiciele Funduszu poinformowali, że nadal trwają prace nad wielkością budżetu i jego ostatecznym kształtem. Sytuację komplikują prace nad zmianami legislacyjnymi w zasadach systemu rozliczeń prosumentów, czyli tzw. net-meteringu. Nowy system rozliczeń ma w większym stopniu niż dotychczas zachęcać do zwiększania autokonsumpcji produkowanej energii oraz do inwestycji w technologie, które tę autokonsumpcję umożliwiają, tj. w domowe magazyny energii.

Więcej informacji o programie Mój Prąd:

http://www.mojprad.gov.pl