Dotacje z programu „Mój Prąd” przyznano już ponad 120 tys. prosumentów

Dofinansowanie domowych instalacji fotowoltaicznych cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W ubiegłym roku w naszym kraju pojawiło się ponad 300 tys. domowych mikroinstalacji PV. Dowiedz się więcej o dofinansowania na naszej stronie – Dofinansowania.

Program „Mój Prąd” – jakie dofinansowanie można otrzymać, dla kogo przeznaczona jest subwencja, do kiedy trwa?

Mój Prąd to program umożliwiający uzyskanie nieopodatkowanej dotacji w kwocie 5000 zł dot. montażu instalacji fotowoltaicznej, która zasila dom jednorodzinny. Warunkiem, który obowiązywał prosumentów była moc instalacji fotowoltaicznej – od 2 kW do 10 kW. Budżet programu, który trwał od września 2019 r. do grudnia 2020 r., wynosił łącznie 1,1 mld zł, co pozwalało na dofinansowanie ok. 220 tys. prosumentów. Aktualnie, zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wypłacono dotacje w wysokości 607,68 mln zł. Co w ogólnym rozrachunku przekłada się na łączną moc zrealizowanych instalacji – 693,9 MW.

Mój Prąd – czy aktualnie można ubiegać się o dofinansowanie?

Aktualnie złożone do grudnia wnioski są nadal procedowane i zgodnie z informacjami z NFOŚiGW proces ten potrwa do połowy 2021 r.

Kiedy nastąpi nowy nabór do programu „Mój Prąd”?

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Klimatu i NFOŚiGW zostanie ogłoszona trzecia edycja programu „Mój Prąd”. Co ważne – aktualnie trwają prace koncepcyjne nad jej formułą oraz rozszerzeniem wsparcia. Będzie to dotyczyło wsparcia, m.in. punktów ładowania (ładowarki), inteligentnych systemów zarządzania energią w domu oraz magazynów ciepła/chłodu. Premiowany będzie zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym zwiększenie autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej – jak zapowiadają przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Darmowa wycena i projekt instalacji fotowoltaicznej