Skip to content

 

 

AGROENERGIA 2022 – skorzystaj z dofinansowania.

Pomagamy w uzyskaniu dotacji!

Nasi konsultanci przygotowują komplet dokumentacji, która umożliwia uzyskanie dofinansowania inwestycji.

 
AGROENERGIA 2022 – skorzystaj z dofinansowania

Agroenergia 2022 – kto może skorzystać z dofinansowania?

Agroenergia to program skierowany do właścicieli lub dzierżawców gruntów rolnych o powierzchni od 1 ha do 300 ha. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie należy udokumentować fakt osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego co najmniej rok przed wniesieniem wniosku.

Co obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowanie dotyczy inwestycji instalacji OZE oraz cieplnych o mocy od 10 kWp do 50 kWp i obejmuje:

o mocy większej niż 10 kW i nie większej niż 50 kW

Mikroinstalacje fotowoltaiczne

o mocy większej niż 10 kW i nie większej niż 50 kW
o mocy między 10 kW a 50 kW - przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia.

Pompy ciepła

o mocy między 10 kW a 50 kW – przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia.
tj. instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła bądź elektrownie wiatrowe i pompy ciepła sprzężone w jeden układ. Łączna moc obu instalacji może wynosić więcej niż 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek nie mogą przekraczać 50 kW. W tym przypadku również wymagane jest przeprowadzenie audytu energetycznego.

Instalacje hybrydowe

tj. instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła bądź elektrownie wiatrowe i pompy ciepła sprzężone w jeden układ. Łączna moc obu instalacji może wynosić więcej niż 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek nie mogą przekraczać 50 kW. W tym przypadku również wymagane jest przeprowadzenie audytu energetycznego.
przy czym warunkiem uzyskania dofinansowania w tym przypadku jest realizacja inwestycji dotyczącej instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej bądź instalacji hybrydowej.

Zakup i montaż magazynów energii

przy czym warunkiem uzyskania dofinansowania w tym przypadku jest realizacja inwestycji dotyczącej instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej bądź instalacji hybrydowej.

Agroenergia 2022– jaki jest budżet programu i ile wynosi dotacja?

Budżet programu wynosi 200 mln złotych. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię:

Moc instalacji 10 – 30 kWp 30 – 50 kWp
Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych do 20% do 13%
Maksymalna kwota dotacji 15 000 25 000
Maksymalna kwota dotacji dla instalacji hybrydowej 25 000 35 000

Poznaj nowy model Lease2Energy zielona energia 60% taniej 

Radyklane obniżenie kosztu energii elektrycznej i stały koszt energii elektrycznej nawet przez 15 lat bez kosztów inwestycji.  

Dla magazynów energii dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Zamów bezpłatną wycenę! Skontaktuj się z nami! Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania!

Skontaktuj się z nami

    • Hidden
    • Administratorem Państwa danych osobowych jest VH Polska Management Sp. z o. o. VH Polska sp. k. Dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych jak i realizacji poszczególnych praw dostępne są pod adresem: https://fabryka-energii.eu/dane-osobowe Niniejsze informacje mogą Państwo również uzyskać w siedzibie Administratora.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Zalety instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie:

Szybki zwrot z inwestycji - do 6 lat

Szybki zwrot z inwestycji - do 6 lat

Możliwość wykorzystania niezagospodarowanego gruntu

Możliwość wykorzystania niezagospodarowanego gruntu

Brak rosnących rachunków za energię elektryczną

Brak rosnących rachunków za energię elektryczną

Ekologiczne rozwiązania - brak emisji CO2 do atmosfery

Ekologiczne rozwiązania - brak emisji CO2 do atmosfery

Jeśli chcesz otrzymać spersonalizowaną wycenę
skontaktuj się z nami