Fotowoltaika w przestrzeni miejskiej

Na Pomorzu Zachodnim coraz więcej obiektów użyteczności publicznej czerpie energię ze źródeł odnawialnych. Począwszy od wielofunkcyjnych ławek, oświetlenia ulicznego, parkometrów zasilanych przez mikroinstalacje fotowoltaiczne, po instalacje pv na dachach szpitali czy uczelni.

Oddany niedawno do użytku Kompleks usługowy Posejdon – zwany „Nowym symbolem Szczecina” – pozyskuje energię elektryczną za pośrednictwem 342 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 97,2 kW, zainstalowanych na dachu budynku. Za ich pośrednictwem zasilane są urządzenia systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz oświetlenia wewnętrznego. Ponadto ogrzewanie i chłodzenie przestrzeni biurowej oparte jest o 910 wysokosprawnych, inwerterowych pomp ciepła pozyskujących energię cieplną z 48 pionowych wymienników gruntowych umieszczonych pod płytą fundamentową – w odwiertach o głębokości 300 m.

Na dachu sali gimnastycznej budowanej przy Zespole Szkół Elektryczno-Energetycznych w Szczecinie zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy maksymalnej 36,6 kWp, co pozwoli na wyprodukowanie na potrzeby własne obiektu średnio 32 054 kWh energii w skali roku. Miasto realizuje również zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki któremu panele fotowoltaiczne będą dostarczać energię elektryczną do 23 placówek edukacyjnych i opiekuńczych.

Instalacje fotowoltaiczne zamontowane na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Szczecin-Śródmieście wytwarzają energię, która wykorzystywana jest do oświetlenia m.in. kotłowni, piwnic, klatek schodowych oraz do pokrycia zapotrzebowania energetycznego wind.

To tylko nieliczne przykłady inwestycji w zieloną energię. Może wkrótce odważniej będziemy łączyć fotowoltaikę z architekturą i powstaną w regionie budynki na wzór Ratusza w niemieckim Fryburgu, budynku Blauhaus w kampusie Uniwersytetu Niederrhein czy żłobka w mieście Darmstadt? Są to nie tylko obiekty energetycznie samowystarczalne ale również wyróżniające się ze względu na architekturę.