Czy panele fotowoltaiczne podlegają recyklingowi?

W obliczu trwającego boomu na instalacje fotowoltaiczne nasuwa się pytanie co stanie się ze zużytymi panelami po okresie ich żywotności, określanym przez producentów na 20-30 lat? Czy podlegają recyklingowi czy stanowią odpad?

Krótko mówiąc – tak, a sytuacja jest rozwojowa.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce katalogiem odpadów, panele fotowoltaiczne sklasyfikowane są pod kodem 16 02 14. A w myśl prawodawstwa Unii Europejskiej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) za utylizację zużytych paneli fotowoltaicznych odpowiada podmiot wprowadzający je na rynek. W tym przypadku jest to producent lub importer. Może on, w ramach procesu recyklingu, odzyskać z paneli znaczącą część składowych do ponownego wykorzystania lub przekazać je do PV Cycle – organizacji non profit zajmującej się odbiorem i recyklingiem paneli.

Moduły fotowoltaiczne składają się przede wszystkim ze szkła oraz polimeru, aluminium, krzemu i miedzi. Zgodnie z danymi organizacji PV Cycle, z paneli fotowoltaicznych można odzyskać aż 96% surowców!

Według danych International Renewable Energy Agency (IRENA) do 2050 roku materiały poddane recyklingowi będą warte nawet 15 mld dolarów. Z tego powodu powstaje coraz więcej firm zajmujących się właśnie recyklingiem paneli fotowoltaicznych. Oznacza to, że będą pojawiać się kolejne możliwości, w tym technologie jeszcze bardziej efektywne i obniżające koszty procesu utylizacji.

Ciekawie o recyklingu:  https://bit.ly/2wvAJHP