Skip to content

Mój Prąd 3.0 – dofinansowanie do fotowoltaiki

Program Mój Prąd 3.0

Dofinansowanie z programu Mój Prąd – rusza nowy nabór!

Program Mój Prąd jest przeznaczony dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. W trzeciej edycji programu będą brane pod uwagę również te inwestycje, których koszty poniesione zostały przed terminem rozpoczęcia naboru trzeciej edycji, więc z dotacji skorzystać będą mogły również te osoby, które zamontowały instalację fotowoltaiczną po 31 stycznia 2020 roku.

Mój Prąd 2021 – kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania?

Program Mój Prąd jest przeznaczony dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. W trzeciej edycji programu będą brane pod uwagę również te inwestycje, których koszty poniesione zostały przed terminem rozpoczęcia naboru trzeciej edycji, więc z dotacji skorzystać będą mogły również te osoby, które zamontowały instalację fotowoltaiczną po 31 stycznia 2020 roku.
Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd rusza już 1 lipca 2021 i będzie trwać do 22.12.2021 z możliwością przedłużenia programu lub do wyczerpania alokacji środków.

JAKIE SĄ TERMINY NABoru WNIOSKÓW DO PROGRAMU MÓJ PRĄD 3.0?

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd rusza już 1 lipca 2021 i będzie trwać do 22.12.2021 z możliwością przedłużenia programu lub do wyczerpania alokacji środków.
Dopłata wyniesie maksymalnie 3000 zl, ale nie więcej niż 50% kosztów całej instalacji.

Ile wynosi kwota dofinansowania?

Dopłata wyniesie maksymalnie 3000 zl, ale nie więcej niż 50% kosztów całej instalacji.
Dofinansowanie obejmuje budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW. Koszty kwalifikowane dotyczą wydatków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie dotyczy projektów zakończonych i podłączonych do sieci OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

JAKIE SĄ WARUNKI PROGRAMU MÓJ PRĄD 3.0?

Dofinansowanie obejmuje budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW. Koszty kwalifikowane dotyczą wydatków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie dotyczy projektów zakończonych i podłączonych do sieci OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.
Dotacje w ramach programu Mój Prąd można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Kwota odliczenia od podatku powinna zostać pomniejszona o wartość dofinansowania przyznaną w ramach programu Mój Prąd.

CZY DOTACJĘ Z PROGRAMU MÓJ PRAD MOŻNA ŁĄCZYĆ Z ULGĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ?

Dotacje w ramach programu Mój Prąd można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Kwota odliczenia od podatku powinna zostać pomniejszona o wartość dofinansowania przyznaną w ramach programu Mój Prąd.

Chcesz się dowiedzieć więcej o nowym naborze do programu Mój Prąd?

Napisz do nas!

Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu Mój Prąd.

Nasi konsultanci przygotowują komplet dokumentacji,

która umożliwia uzyskanie dofinansowania inwestycji.

    • Hidden
    • Administratorem Państwa danych osobowych jest VH Polska Management Sp. z o. o. VH Polska sp. k. Dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych jak i realizacji poszczególnych praw dostępne są pod adresem: https://fabryka-energii.eu/dane-osobowe Niniejsze informacje mogą Państwo również uzyskać w siedzibie Administratora.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Darmowa wycena i projekt instalacji fotowoltaicznej