Program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne „Mój prąd”

Wsparcie finansowe dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych. W październiku 2019 roku uruchomiono program dofinansowań dla mikroinstalacji fotowoltaicznych realizowanych przez osoby fizyczne na potrzeby własne. Wartość dofinansowania w ramach jednej instalacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5 000 zł, dla instalacji w przedziale mocy 2 –
10 kW.

UWAGA! 13 stycznia 2020 roku rozpoczął się II nabór wniosków na dofinansowanie.

Program realizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji m.in. na temat kosztów kwalifikowalnych, niezbędnych załączników i etapów naboru znajduje się na stronie Programu: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Odliczenia wydatków na mikroinstalacje od podstawy podatku dochodowego

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r., zwane potocznie ulgą termoizolacyjną, pozwala osobom fizycznym od 1 stycznia 2019 roku odliczyć od podstawy podatku dochodowego m.in. wydatki poniesione na moduły fotowoltaiczne wraz z niezbędną infrastrukturą oraz usługą montażu. Odliczenie nie może przekroczyć 53 000 zł. Gdy zajdzie taka konieczność (wartość odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika), odliczenie może być kontynuowane w kolejnych latach, nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku podatkowego, w którym udokumentowano pierwsze koszty związane z realizacja instalacji fotowoltaicznej.

Pełna treść Rozporządzenia dostępna jest na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2489/1