Zmiany w programie Mój Prąd 4.0

Wnioski do programu Mój Prąd 4.0 można składać od 15 kwietnia 2022r. Z oficjalnej strony www.mojprad.gov.pl wynika, że w ramach programu zostanie zwiększone dofinansowanie, a termin składania wniosków wydłużony.

 

Wprowadzono następujące zmiany:

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wyniesie:

  • do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
  • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;

Dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie.

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4) został przedłużony do 31.03.2023 r.