Ruszył nabór do programu dofinansowania dla rolników ARiMR

Od 25 stycznia 2024 r. rozpoczyna się nabór na dofinansowanie dla rolników w programie uruchamianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W ramach programu, wnioskodawca może uzyskać zwrot kosztów finansowania w wysokości do 65% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 200 tys. zł) na zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii. Pomoc przyznaje się jeżeli inwestycja objęta operacją ma związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie.


Wsparciu będą podlegały operacje polegające na zakupie:
  • mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej,
  • instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego,
  • magazynów energii innych niż magazynów energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w lit. b,
  • pomp ciepła jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w lit. a,
  • systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w lit. a–d.
Na realizację operacji może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% kwoty pomocy, o ile wnioskodawca zawnioskuje o jej przyznanie.