Program Energia Plus 2022 – ruszyła trzecia edycja programu!

Ruszył kolejny nabór wniosków w trzeciej edycji programu Energia Plus, w ramach którego można pozyskać środki na inwestycje związane z wytwarzaniem energii odnawialnej, w tym również energii z fotowoltaiki. Celem programu jest redukcja negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko oraz poprawa jakości powietrza przez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Energia Plus 2022 – kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania?

W trzeciej edycji programu przewidziano wyłącznie wsparcie w formie pożyczki preferencyjnej lub udzielanej na warunkach rynkowych. Na ten cel NFOŚiGW przeznaczyło 745 mln zł. Beneficjentami pożyczki mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

Jaki jest poziom dofinansowania w programie Energia Plus 2022?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji w formie pożyczki wynosi od 0,5 mln do 300 mln zł.. Preferencyjne oprocentowanie pożyczki jest ustalane na poziomie WIBOR 3M + 50 pb (ale nie mniej niż 1,5% w skali roku). Pożyczka preferencyjna może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz w kwocie nie większej niż 1 mln zł. Okres finansowania nie może przekroczyć 15 lat.

Wnioski w trzeciej edycji programu Energia Plus będą przyjmowane do 16 grudnia br. lub do wyczerpania alokacji środków.