Program „Czyste Powietrze” dla gmin – jakie świadczenia można uzyskać w 2021 r.?

Do końca marca 2021 r. gminy mogą wyrazić chęć podpisania porozumienia dot. uzyskania dofinansowania dla gmin. Wykorzystując bonus w ramach programu „Czyste Powietrze” samorządy mogą skorzystać z punktu informacyjno-konsultacyjnego i podwyższonej refundacji kosztów za złożone wnioski. Dodatkowo premiowane będą te gminy, które złożą najwięcej wniosków.

Ile wynosi budżet programu „Czyste Powietrze’ w 2021 r.?

Budżet zachęt, jakie przygotowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to ponad 100 mln zł. Dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” może pokryć:

– wsparcie utworzenia oraz bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych dla mieszkańców (do 30 tys. zł);

– nowe stawki za złożony wniosek z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym). Poprzednio były to odpowiednio 100 zł i 0 zł;

– środki na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością w zakresie składania wniosków w programie „Czyste Powietrze” (do 16 mln zł).

Program „Czyste Powietrze” 2021 – jakich działań dot. program?

„Czyste Powietrze” to rządowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza, czyli zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program dot. wymiany starych pieców oraz kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, tak aby efektywnie zarządzać energią. Wdrożenie zmian pozwoli ochronić środowisko oraz dodatkowo zwiększyć domowy budżet, dzięki wprowadzonym oszczędnościom.

Od kiedy trwa program „Czyste Powietrze”?

Program ruszył we wrześniu 2018 r. oraz potrwa do 2029 r.