O ile wzrosną rachunki za prąd w 2021 roku?

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podsumował postępowania taryfowe dot. największych dostawców energii elektrycznej i gazu, który odbywały się w IV kwartale 2020 r. Sprzedawcy (spółki obrotu), jak i dystrybutorzy kalkulują koszty. Następnie przekładają je na obowiązujące ceny energii oraz stawki za ich dostarczenie do odbiorców końcowych.

Jak zmienią się ceny energii elektrycznej w 2021 r.?

Zgodnie z informacją, jaką podało URE – Regulator stoi na straży tego procesu dbając, by ostateczne ceny płacone przez odbiorców odzwierciedlały jedynie uzasadnione koszty działalności firm energetycznych i odpowiadały aktualnym warunkom rynkowym. A zgodnie z przyjętymi stawkami, rachunki za energię w 2021 r. wzrosną dla wszystkich grup odbiorców.

Co składa się na rachunek za energię?

Na całkowity rachunek za energię elektryczną płacony przez odbiorcę składa się, m.in. koszt sprzedaży energii oraz dystrybucji energii (transportu).

Obowiązkiem Prezesa URE jest akceptacja taryfy sprzedaży. Dotyczy to wyłącznie stawek dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z taryfy tzw. sprzedawcy z urzędu). Ale również dystrybucji energii (dla wszystkich odbiorców). Zmiany taryfy (koszty sprzedaży, dystrybucji wraz z uwzględnieniem opłaty mocowej oraz innych dodatkowych kosztów) w 2021 r. spowodowały średni wzrost rachunków w gospodarstwach domowych o ok. 9-10%, czyli ok. 8 zł miesięcznie.

Jeśli szukasz skutecznego sposobu, by obniżyć rachunki za prąd – skontaktuj się z nami! Przygotujemy dla Ciebie ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb, a niższe opłaty za energie elektryczną staną się faktem!