Nowe dofinansowania do fotowoltaiki w Szczecinie – Program „Mewa”

Już w najbliższy poniedziałek, 1 marca, startuje kolejna edycja miejskiego programu „Mewa”. Dofinansowanie z „Mewy” umożliwia otrzymanie dotacji w kwocie 7,5 tys. zł za wymianę pieca na bardziej ekologiczne źródło ciepła, np. na panele fotowoltaiczne.

Program „Mewa” jest realizowany w Szczecinie od połowy 2018 r. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy Szczecina mogą zlikwidować ogrzewanie domowe, które oparte jest o paliwo węglowe. Do tej pory dopłaty do wymiany pieców w ramach szczecińskiego programu Szczecin wyniosły już 4,5 mln zł. Na ten rok przewidziane jest kolejne 500 tys. zł.

W jaki sposób mogę otrzymać dofinansowanie z programu „Mewa”?

Aby uzyskać dofinansowanie należy zlikwidować piec lub kocioł opalany paliwami stałymi i wymienić go na jeden lub kombinację wymienionych systemów, m.in.:

  • zainstalowanie ogrzewania opartego o odnawialne źródło energii;
  • ogrzewanie gazowe;
  • ogrzewanie elektryczne;
  • podłączenie nieruchomość do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dla kogo przeznaczony jest program „Mewa”?

Dofinansowanie dotyczy zarówno indywidualnych właścicieli mieszkań i domów, jak również całych wspólnot mieszkaniowych. Program jest skierowany również do gminnych jednostek publicznych, firm i osób prawnych. Dofinansowanie dot. również zrealizowanych inwestycji (graniczny termin to 1 stycznia 2015 r.).

Na jakie wsparcie z programu „Mewa” mogę liczyć?

Wysokość dotacji wynosi do 55 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie może to być więcej niż 7500 zł.

Jakich kosztów kwalifikowanych dot. program „Mewa”?

Kosztem może być m.in.

  • koszt prac związanych z demontażem palenisk węglowych;
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji, w tym opinii i projektów;
  • zakup i montaż nowego systemu ogrzewania lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Co ważne instalacje wykonane przy wsparciu programu „Mewa” muszą być fabrycznie nowe oraz wnioskujący o dotację nie może korzystać z innego dofinansowania na ten sam cel.

W jaki sposób mogę starać się o uzyskanie dofinansowania do fotowoltaiki?

Mieszkańcy Szczecina mogą składać wnioski o dofinansowanie poprzez wysłanie wniosku na adres mewa@um.szczecin.pl lub poprzez dostarczenie papierowej wersji wniosku do siedziby Urzędu Miasta Szczecin.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.szczecin.eu/pl/zielone-miasto/mewa