Net-billing czyli nowy system rozliczania fotowoltaiki

Osoby decydujące się na inwestycję w instalację PV trafiają aktualnie go grupy „nowych” prosumentów, którzy są rozliczani na zasadzie net-billingu, czyli sprzedaży nadwyżki energii do sieci i opłatach za pobraną energię jak wszyscy odbiorcy prądu.

 

Co to oznacza w praktyce?

Od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku nadwyżki energii wytwarzane przez „nowych” prosumentów, będą rozliczane według średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

 

Czy to korzystna zmiana dla Ciebie?

Tak! Znaczące wzrosty cen energii elektrycznej, które mają utrzymać swoją dynamikę również w 2023 roku, powodują, że system net-billingu jest nadal opłacalny. Co więcej, wedle analiz aktualna stopa zwrotu z fotowoltaiki w net-billingu jest najkrótsza w historii. Specjaliści wskazują, że fotowoltaika 2 lata temu w systemie opustów była mniej opłacalna, niż w aktualnie obowiązującym modelu.

Te korzyści zwiększą się jeszcze bardziej od 1 lipca 2024 roku, kiedy net-billing zacznie bazować na rozliczeniu wartości nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych wg cen godzinowych. Dzięki magazynowi energii będziesz mógł magazynować energię, kiedy jest najtańsza i sprzedawać, gdy będzie najdroższa.

Podsumowując, inwestycja w fotowoltaikę jest nadal opłacalna a net-billingu nie należy się obawiać. Warto rozważyć inwestycję w instalację PV już teraz, przed kolejnym wzrostem cen energii. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.