Mój Prąd 3.0 – rusza nowa edycja programu!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił, że już 1 lipca 2021 r. rusza nowa edycja programu dofinansowań do fotowoltaiki. Do tej pory w ramach programu Mój Prąd  wydano w Polsce 1,1 mld zł., co pozwoliło dofinansować 220 tys. instalacji fotowoltaicznych.

 

Mój Prąd 2021 – kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania?

Program Mój Prąd jest przeznaczony dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. W trzeciej edycji programu będą brane pod uwagę również te inwestycje, których koszty poniesione zostały przed terminem rozpoczęcia naboru trzeciej edycji, więc z dotacji skorzystać będą mogły również te osoby, które zamontowały instalację fotowoltaiczną po 31 stycznia 2020 roku.

 

Jakie są warunki programu Mój Prąd 2021?

Dofinansowanie obejmuje budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW. Koszty kwalifikowane dotyczą wydatków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie dotyczy  projektów zakończonych i podłączonych do sieci OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej

 

Jakie są terminy naboru wniosków do programu Mój Prąd?

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd rusza już 1 lipca 2021 i będzie trwać do 22.12.2021 z możliwością przedłużenia programu lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Ile wynosi kwota dofinansowania? 

Dopłata wyniesie maksymalnie 3000 zl, ale nie więcej niż 50% kosztów całej instalacji.

 

Czy dotację z programu Mój Prąd można łączyć z ulgą termomodernizacyjną? 

Dotacje w ramach programu Mój Prąd można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Kwota odliczenia od podatku powinna zostać pomniejszona o wartość dofinansowania przyznaną w ramach programu Mój Prąd.