Instalacja fotowoltaiki – jak zmienia się rachunek za prąd po zainstalowaniu fotowoltaiki?

Jakie opłaty wchodzą w skład rachunku za prąd?

Wśród opłat stałych, które są niezależne od zużycia energii, możemy wyróżnić opłaty:

 • handlową – opłata, która pokrywa koszty wystawiania przez zakład energetyczny faktur i rachunków za prąd oraz dodatkowe opłaty administracyjne (jej wartość to kilkanaście złotych).
 • przejściową – opłata zależna od rocznego poziomu zużycia energii.
 • abonamentową – opłata dot. odczytu licznika i jego kontroli.
 • stałą sieciową – opłata za korzystanie z sieci, która jest niezależna od poboru energii.
 • OZE – opłata związana z ustawą o odnawialnych źródłach energii.
  oraz opłaty zmienne, które są zależne od zużycia:
 • opłatę zmienną sieciową – opłata dot. korzystania z sieci w określonym czasie (im więcej korzystamy, tym jest większa).
 • opłatę jakościową – opłata za korzystanie z sieci (jej wysokość jest zależna od kosztów utrzymania systemu energetycznego, modernizacji sieci itp.).

Jak zmienia się rachunek za prąd po założeniu instalacji fotowoltaicznej?

Znacząco. Po dobraniu odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej, na rachunku za prąd pojawią się jedynie niewielkie opłaty stałe operatora. Będą one wynosiły – do kilkunastu złotych miesięcznie.

Prosument w swoim rachunku za prąd oprócz sumy pobranej oraz wprowadzonej do sieci energii, widzi również dane dot. odczytów z licznika z początku oraz końca okresu rozliczeniowego, a także pozostałe pozycje takie jak:

 • energia czynna pobrana – ilość energii, jaka została pobrana z sieci do zasilenia urządzeń w gospodarstwie domowym w sytuacji, gdy instalacja nie pracowała bądź zapotrzebowanie było większe niż ilość wyprodukowanej energii,
 • energia czynna oddana – ilość energii wyprodukowanej przez instalację, która nie została wykorzystana na bieżące zapotrzebowanie na prąd i została przesłana do sieci,
 • saldo energii – wyliczenie wartości zużytej i wyprodukowanej energii elektrycznej w oparciu o dokonane odczyty licznika z uwzględnieniem bilansowania,
 • magazyn energii – miejsce, w którym znajduje się informacja o ilości energii, jaką można wykorzystać przez kolejne 365 dni.

Jaki okres rozliczeń za energię jest najkorzystniejszy w przypadku fotowoltaiki?

W związku z faktem, iż ilość energii produkowanej przez panele fotowoltaiczne zmienia się w ciągu całego roku. Latem jest więcej dni słonecznych, więc produkcja energii jest wyższa. Najkorzystniejszym okresem rozliczeń będzie system półroczny lub roczny. Dodatkowo, nadwyżki wyprodukowanej energii są magazynowane w sieci, które można odebrać w późniejszych miesiącach. Co ważne – po wprowadzeniu energii do sieci – właściciel mikroinstalacji ma rok na rozliczenie nadwyżki.

Czy to prawda, że fotowoltaika skutecznie obniża rachunki za prąd?

Odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna pozwala pokryć praktycznie całość rocznego zapotrzebowania gospodarstwa na energię elektryczną. Nadwyżki energii produkowanej w miesiącach letnich mogą pokryć niedobory z mniej nasłonecznionych miesięcy. Rachunek za prąd, jaki otrzymają właściciele mikroinstalacji będzie opiewał jedynie na kilka lub kilkanaście złotych, które stanowią koszt opłat dystrybutora.