Dotacja „Mój Prąd’ dostępna dla instalacji, które zostały podłączone do OSD od 31 stycznia 2020 r.

Zgodnie z informacjami, jakich udzieliła Pani Donata Bieniecka-Popardowska dla portalu gramwzielone.pl, prosumenci, którzy po 31 stycznia 2020 r. ponieśli wydatki na instalację fotowoltaiczną będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Trzecia edycja programu „Mój Prąd” wystartuje w połowie 2020 r.

Jakich kosztów dotyczy dofinansowanie z programu „Mój Prąd” w 2021 r.?

Przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiadają, że trzecia edycja programu „Mój Prąd” wystartuje w lipcu 2021 r. NFOŚiGW zakłada, że koszty kwalifikowane, które zostaną poniesione od 31 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. będą mogły zostać dofinansowane. Zgodnie z tą informacją – osoby, które zakupiły instalację przed oficjalnym rozpoczęciem programu będą mogły skorzystać z dofinansowania, o ile spełnią inne warunki, które określono w programie.

Jakie projekty będą podlegać dofinansowaniu w ramach programu „Mój Prąd”?

Jak podaje NFOŚiGW, finansowaniu podlegają projekty zakończone, czyli zapłacone oraz podłączone do sieci operatora systemu dystrybucyjnego. Co ważne – trwają prace nad utrzymaniem zależności, tak by początek okresu kwalifikowalności był również datą graniczną przyłączenia do sieci OSD.

Czy należy wstrzymywać się z inwestycją we własną instalację fotowoltaiczną?

Zdecydowanie nie. Ostateczne założenia programu „Mój Prąd” poznamy w połowie 2021 r. Osoby zainteresowane dofinansowaniem do domowej instalacji fotowoltaicznej mogą skorzystać z dotacji, gdy rozpocznie się nabór wniosków w programie „Mój Prąd”. A co za tym idzie – jeśli spełnią warunki, o których mowa w regulaminie, będą mogły skorzystać z dotacji.

Kiedy rozpoczyna się nabór wniosków do programu „Mój Prąd” 2021?

Zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami, program wystartuje w lipcu 2021 r.Osoby, które zainstalują instalację fotowoltaiczną po 31 stycznia 2020 r. będą mogły starać się o dofinansowanie z programu „Mój Prąd”.

Darmowa wycena i projekt instalacji fotowoltaicznej