Dofinansowania wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych- ruszył zachodniopomorski pilotaż.

14 kwietnia rozpoczął się pilotażowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest wymiana źródeł ciepła oraz poprawa wydajności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Za nabór wniosków odpowiada WFOŚiGW. Budżet programu wynosi 10 mln zł.

Do kogo jest kierowany program?

Z dofinansowania mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe, właściciele budynków wielorodzinnych, w których znajduje się od 3 do 20 lokali mieszkalnych, a także właściciele i współwłaściciele lokali w tych budynkach.

Jakie działania objęto dofinansowaniem?

Dofinansowanie dotyczy zakupu oraz montażu nowego źródła ciepła, m.in. pomp ciepła powietrze/woda oraz powietrze/powietrze, audytu energetycznego, zakupu oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także termomodernizacji budynków, w tym ocieplenia, zakupu i montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

Na jakiej wysokości dofinansowanie można liczyć?

Przewidziano dwa poziomy dofinansowania. Poziom podstawowy dotyczy osób fizycznych, których dochody roczne nie przekraczają 100 000 zł rocznie. Maksymalna intensywność dofinansowania na tym poziomie wynosi od 30 % do nawet 45% kosztów kwalifikowanych, co oznacza:

– do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła oraz inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku,

– do 15 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone z zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji,

– do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji,

Poziom podwyższony wynosi maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych i dotacje wysokości odpowiednio do: 30, 25 i 10 tys. Aby jednak skorzystać z tego poziomu dofinansowania dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 1400 zł, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 1960 zł na osobę.

Wspólnot mieszkaniowych kryterium dochodowe nie dotyczy. W tym przypadku wysokość dofinansowania wynosi od 40 tys. do 290 tys. oraz maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych.

Do kiedy ma trwać program pilotażowy?

Program dofinansowań wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych ma być realizowany w latach 2021-2024.

Darmowa wycena i projekt instalacji fotowoltaicznej