Czym różni się system fotowoltaiczny on-grid i off-grid? Porównanie dwóch systemów fotowoltaicznych

Podejmując się zakupu paneli fotowoltaicznych musimy podjąć decyzję dot. również tego, co zrobimy z nadwyżkami wygenerowanej energii elektrycznej – oddamy je do sieci czy też będziemy przechowywać w domu?

Możemy wdrożyć jedno z dwóch rozwiązań, dzięki którym będziemy mogli przygotować się na sytuacje, w której wyprodukujemy więcej prądu niż wymaga nasze zapotrzebowanie, bądź będziemy potrzebować więcej energii w miesiącach, w których panują mniej korzystne warunki atmosferyczne, np. w grudniu.

Czym jest system fotowoltaiczny on-grid?

Energia produkowana w systemie on-grid jest zużywana na bieżąco, a ewentualne nadwyżki trafiają do zakładu energetycznego. Będąc prosumentem (podpisując umowę z dostawcą energii elektrycznej, dzięki której jesteśmy zarówno odbiorcą, jak i wytwórcą energii) mamy możliwość oddania nadwyżki wyprodukowanej przez nas energii do sieci. Natomiast w sytuacji, gdy produkcja energii z fotowoltaiki będzie niewystarczająca – dostawca energii nam ją dostarczy. Dzięki podpisanej umowie z dostawcą energii możemy bezkosztowo odebrać wygenerowany prąd. Nadwyżki z letnich miesięcy możemy odebrać w grudniu, gdy słońce zachodzi wcześniej, a co w konsekwencji oznacza, że panele wytwarzają mniej energii. Warto zaznaczyć, że nie otrzymamy całości energii, jaką oddaliśmy do sieci – będzie to ilość pomniejszona o ok. 20-30%.

Czym jest system fotowoltaiczny off-grid?

System off-grid to nic innego jak magazynowanie energii, która została wytworzona przez instalację, a nie została zużyta na bieżąco we własnym zakresie (bez konieczności przesyłania jej do zakładu energetycznego). To rozwiązanie daje właścicielowi instalacji fotowoltaicznej większą niezależność. Nadwyżka energii elektrycznej, którą magazynujemy w akumulatorach, może być wykorzystana, gdy instalacja nie pracuje bądź dochodzi do sytuacji awaryjnej. Instalacje w systemie off-grid są droższe – średnio koszt instalacji wzrasta o ok. 40%. Magazynowanie prądu pozwala nam na pewien rodzaj niezależności od dostawców prądu. Taka niezależność wymaga od nas dodatkowych nakładów finansowych, m.in. zakup akumulatorów (baterie litowo-jonowe), dzięki którym możliwe jest przechowywanie energii. A co za tym idzie – nie będziemy mogli przechowywać energii, którą zgromadziliśmy latem, by wykorzystać ją w grudniu. Baterie przechowując energię, tracą wydajność. Dlatego ważne jest to, by najpierw zużyć nagromadzoną energię, a potem ładować je kolejną porcją prądu z ogniw fotowoltaicznych.

Który system fotowoltaiczny wybrać – on-grid czy off-grid?

Po powyższym podsumowani możemy zauważyć, że każde z rozwiązań posiada swoje mocne i słabe strony. System on-grid pozwala nam oddać zgromadzoną nadwyżkę i wykorzystać ją w sytuacji, gdy nie posiadamy odpowiednich zasobów. Niestety, musimy liczyć się z tym, że nie odbierzemy całości „zdeponowanej” energii. Zdecydowanym minusem jest fakt, że w sytuacji, gdy pojawią się niekorzystne warunki atmosferyczne, może nam po prostu zabraknąć prądu. System off-grid pozwala uniezależnić się od spadków energii, ale wymaga od nas, m.in. zakupu dodatkowych komponentów, np. akumulatorów.

Podjęcie decyzji, który system jest lepszy to dość indywidualna decyzja. Co najważniejsze – dotyczy ona konkretnych oczekiwań dot. instalacji fotowoltaicznej i naszego sposobu wykorzystywania nadwyżek.